صفحه اصلی > دانش > محتوای

فیلتر کربن فعال در زندگی ضروری است

Dec 30, 2017

تجهیزات فیلتر کربن فعال تجهیزات لازم برای آب آشامیدنی و آب آشامیدنی است. کمبود <5 میلی="" متر="" l="" از="" آب="" از="" طریق="" دستگاه="" پس="" از="" درمان،="" می="" تواند="" روشن،="" الکل="" خشک،="" خوشمزه،="" غیر="" سمی،="" استریل،="" بدون="" بو،="" می="" تواند="" آب="" آشامیدنی="" به="" طور=""> آب خالص مطابق با استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی ملی است.

فیلتر کربن فعال برای حذف رنگ آب، بوی و جیوه، سرب، کادمیم، روی، آهن، منگنز، کروم و سایر فلزات سنگین، بلکه آرسنیک، هیدرید، سولفید، کلر و سایر ترکیبات پلیمری را حذف می کند و استرانسیم، رادیوم و دیگر رادیواکتیو ماده ای برای حذف و تخریب باکتری های آب و E. coli و دیگر مواد سرطان زا. آب زنده، مواد غذایی، نوشیدنی، دارویی، شیمیایی و سایر تجهیزات آب تصفیه آب تصفیه آب صنعتی است.

ساختار فیلتر کربن فعال ساده، آسان و تعمیر و نگهداری است. مناسب برای مواد غذایی، نوشیدنی، شیمیایی و سایر موسسات و موسساتی که نیاز به کیفیت آب بیشتری دارند، بلکه برای رستوران ها، هتل ها، واحدهای نظامی، ایستگاه ها و پایانه ها نیز استفاده می شود. به عنوان تجهیزات آب صنعتی و آب خانگی.

فیلتر کربن فعال طراحی و ساخت ما از درس هایی است که اکثر کاربران آموخته اید، آن را تغییر مسیر اصلی آب و فاضلاب، ساختن آب بهتر، بیشتر از اکثریت کاربران استقبال می کند.