صفحه اصلی > اخبار > محتوای

ویژگی های فیلتر backwash

Nov 21, 2017

فشار با دقت بالا طراحی کنترل، کنترل زمان، کنترل دستی تمیز کردن;

نمایش کنترل طراحی رابط کاربر پسند، عملیات بسیار ساده است؛

سطح خارجی بدون سیم کشی و امن و قابل اعتماد در معرض.

رابط کنترل: نمایشگر دیجیتال، دستگیره و سوئیچ

نوع فیلتر: فلز خالص گوه

روشهای کنترل: فشار، زمان، کنترل دستی طراحی;

روش کنترل: زمان طراحی کنترل دستی

فیلتر های ویژه واحد طراحی ساختار، با دوام

طراحی منحصر به فرد تمیز کردن کم ظرفیت به پایین سر و فاضلاب یکنواخت;

پنل کنترل الکترونیکی جهت به نیازهای کاربر در تنظیم تصادفی.